Zmluva č. 1395/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1395/2010
Dodávateľ:FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1

Prílohy