Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1093/2010 SKRIVÁNEK SLOVENSKO, s.r.o. , Žilina, Mariánske námestie č. 29/6 Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.10.2010 20.10.2012 SUMA UVEDENÁ V CENNÍKU
1096/2010 Ing. Marián Matusák, Košice Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cestovného ruchu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1073/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnuteľného majetku štátu s odovzdávajúceho na preberajúceho 15 515 637 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 18.08.2010 KONIEC PLATNOSTI ZMLUVY NEUVEDENÝ
1072/2010 Globe produkction, s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Dohoda o ukončení rámcovej dohody na zabezpečenie konferencií, seminárov a osláv pre potreby ÚV SR 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.08.2010 KONIEC ZMLUVY NEUVEDENÝ
1092/2010 JUDr. Ľuboš Vavrovič, Bratislava, Mudroňova 9 Mandátna zmluva - právne poradenstvo 85 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.09.2010
501/2010 Doc. Ing. Igor Bodík, PhD. Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - „Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia“ pod kódom 2009-02 zo dňa 26. októbra 2009 35 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.07.2010 Za odmenu
1097/2010 Mgr. Marián Horánič , Svätý Jur Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – sociálna oblasť 33 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 odmena
1098/2010 Jana Luptáková, Detva Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cesto 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1102/2010 Tempest, a.s., Bratislava, Plynárenska 7/B Dohoda o ukonceni zmluvy pôvodne uzavretej medzi Uradom vlady Slovenskej republiky a obchodnou spolocnostou Tempest, a.s. ako zmluva o dielo pod číslom 2010-02-02-MR dna 10.03.2010 5 527 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 11.10.2010 10.03.2011
1142/2010 Ing. Lucia Surmová, Trnava Poskytovanie služieb počas dní školských prázdnin 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1252/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu " Štúdie uskutočniteľnosti pre OPIS 6 912 843 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.11.2010 31.08.2020
1308/2010 ZSE energia, a.s., Bratislava , Čulenova 6 Zmluva o dodávke elektriny 55 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1309/2010 SPSS CR, spol. s.r.o., Praha 1, Krakovská 7/1392 Licenčná zmluva k permanentí licenci softwaru 5 868 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 05.11.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1310/2010 Euromobilex, spol.s.r.o., Bratislava, Račianska 111/A Kúpna zmluva 900 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1311/2010 Euromobilex, spol.s.r.o., Bratislava, Račianska 111/A Kúpna zmluva 450 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1312/2010 IPS Staving s.r.o., Banská Bystrica, Mičianska cesta 35 Zmluva o dielo 15 984 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.10.2010 30.11.2010
1313/2010 Obvodný úrad Bratislava, Bratislava, Staromestská 6 Zmluva o výpožičke majetku štátu 7 430 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 13.09.2010 13.09.2020 DÁTUM PLATNOSTI - 10 ROKOV
1317/2010 CBA Slovakia s.r.o., Lučenec, Dukelských hrdinov 2 Kúpna zmluva 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.07.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1318/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o prevode správy majektu štátu 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1319/2010 Generali Slovensko poisťovň, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ
1 2 3 4 >>