Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1385/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Zmluva č. 27/2010 k rámcovej dohode na poskytnutie služby č. VZ 099/2007 – tlač brožúry OECD - Poskytnutie služby v súvislosti s tlačou a grafickým spracovaním brožúry OECD na základe požiadavky Úradu vlády Slovenskej republiky 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.12.2010 31.12.2010 SUMA V CENNÍKU
1310/2010 Euromobilex, spol.s.r.o., Bratislava, Račianska 111/A Kúpna zmluva 900 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1398/2010 Slovenské univerzálne programy spol.s.r.o, Bratislava, Sienkiewiczova 1 Licenčná zmluva - Programové vybavenie S.U.P. Mzdy pre pracovníkov 800 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 NA DOBU NEURČITÚ
1311/2010 Euromobilex, spol.s.r.o., Bratislava, Račianska 111/A Kúpna zmluva 450 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1286/2010 ŠEVT, a.s., Bratislava, Plynárenská 6 Poskytovanie tlačiarenských služieb tlač 150 ks brožúr veľkosti A 5 čiernobiela, pre potreby Konferencie pri príležitosti 10,. Výročia členstva SR v OECD – realizácia projektu :10.výročie vstupu SR do OECD- -vydanie publikácie a organizácie workshopu. 214 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 31.12.2010
1373/2010 NOTHING BUT SWING, Slovenská Ľupča, Lesnícka 25 Jazzový koncert 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 15.12.2010
1374/2010 NOTHING BUT SWING, Slovenská Ľupča, Lesnícka 25 Jazzový koncert - p. Kováč 200 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 15.12.2010 15.12.2010
1092/2010 JUDr. Ľuboš Vavrovič, Bratislava, Mudroňova 9 Mandátna zmluva - právne poradenstvo 85 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 10.09.2010
1401/2010 JUDr. Marek Dušan, Nitra, Boženy Nemcovej 4 Zmluva o poskytnutí právnych služieb 80 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.01.2011 31.12.2011
1308/2010 ZSE energia, a.s., Bratislava , Čulenova 6 Zmluva o dodávke elektriny 55 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.01.2011 31.12.2011
1276/2010 Ing. Ladislav Kabát, CSc. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania "Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu" pod kódom 2010-05 40 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 ODMENA
501/2010 Doc. Ing. Igor Bodík, PhD. Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - „Obnova a modernizácia základnej infraštruktúry a skvalitnenie životného prostredia“ pod kódom 2009-02 zo dňa 26. októbra 2009 35 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 26.07.2010 Za odmenu
1097/2010 Mgr. Marián Horánič , Svätý Jur Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – sociálna oblasť 33 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 odmena
1284/2010 Mgr. Gábor Lelkes, PhD. – REGIONAL RESEARCH Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odborná príprava pod kódom 2010-06 32 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 ODMENA
1256/2010 Ing. Karol Janeček Žiadost o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania "Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu" pod kódom 2010-04 28 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 ODMENA
1283/2010 PaedDr. Alena Ňachajová Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odbornápríprava pod kódom 2010-06 " 25 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 ODMENA
1316/2010 Generali Slovensko poisťovň, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel 16 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ, SUMA ZA POISTNÉ VOZIDLO
1093/2010 SKRIVÁNEK SLOVENSKO, s.r.o. , Žilina, Mariánske námestie č. 29/6 Zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 20.10.2010 20.10.2012 SUMA UVEDENÁ V CENNÍKU
1096/2010 Ing. Marián Matusák, Košice Zmluva o poskytovaní služieb hodnotiteľa - Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených regiónoch“ pod kódom 2010-03 zo dňa 12. apríla 2010 – oblasť cestovného ruchu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
1072/2010 Globe produkction, s.r.o., Bratislava, Koreničova 12 Dohoda o ukončení rámcovej dohody na zabezpečenie konferencií, seminárov a osláv pre potreby ÚV SR 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 12.08.2010 KONIEC ZMLUVY NEUVEDENÝ