Zmluva č. 1283/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1283/2010
Dodávateľ:PaedDr. Alena Ňachajová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odbornápríprava pod kódom 2010-06 "
Zmluvne dohodnutá čiastka:25,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:25,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad vlády SR
Objednávateľ:Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1
Poznámka:ODMENA

Prílohy