Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1320/2010 RUSEKO, m.p. , Bratislava, Vývojová 8 Zmluva o dohľade nad objektom 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.08.2010 01.10.2010
936/2010 Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20 Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 2 589 0 Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Bratislava, Nám. slobody 1 01.10.2010 31.12.2010
1379/2010 JUDr.Božena Gašparíková, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1381/2010 Mgr.Marek Kaľavský Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1383/2010 JUDr. Mári Kolaříková, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.10.2010
1288/2010 TNS SK, s.r.o., Bratislava, Štefánikova 19 Realizácia Prieskumu verejnej mienky vo všeobecnej populácii „Prevalencia drog, alkoholu a fajčenia 2010“ 52 241 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.12.2010 31.01.2011
1289/2010 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 Zmluva č. 046/2010/SZ o prevode správy hnuteľného majetku štátu 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.10.2010 BEZODPLATNÝ PREVOD
1361/2010 Simol s.r.o., Šahy, B.Nemcovej 8 Zmluva o dielo 45 578 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2010 20.12.2010
1369/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 11 905 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2010 07.12.2012 DÁTUM PLATNOSTI -24 MESIACOV
1377/2010 Doc.JUDr.Jozef Čentéš, PhD. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1378/2010 JUDr.Martin Dilong Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1380/2010 JUDr.Jana Hreňová Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1382/2010 JUDr. Juraj Kamenca, CSc. Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1384/2010 JUDr. Helena Štrbíková Zmluva o poskytnutí odbornej pomoci 1 500 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 21.10.2010 31.12.2010
1362/2010 Emel Bratislava, s.r.o., Bratislava, Švabinského 21 Zmluva o dielo 10 924 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 03.12.2010 31.12.2010
1254/2010 KPMG Slovensko spol.s.r.o., Bratislava, Mostová 2 Dohodu o urovnani medzi KPMG a Octigon a.s. 152 456 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 04.11.2010
1256/2010 Ing. Karol Janeček Žiadost o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania "Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu" pod kódom 2010-04 28 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 ODMENA
1276/2010 Ing. Ladislav Kabát, CSc. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania "Posilnenie inštitúcií a kapacít pre boj proti korupcii a organizovanému zločinu" pod kódom 2010-05 40 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 22.11.2010 ODMENA
1283/2010 PaedDr. Alena Ňachajová Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odbornápríprava pod kódom 2010-06 " 25 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 ODMENA
1284/2010 Mgr. Gábor Lelkes, PhD. – REGIONAL RESEARCH Žiadost o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zriadenej na základe Priameho zadania vyhláseného na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci oblasti zamerania „Technická a odborná príprava pod kódom 2010-06 32 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 ODMENA