Zmluvy za Úrad vlády SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1316/2010 Generali Slovensko poisťovň, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel 16 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 19.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ, SUMA ZA POISTNÉ VOZIDLO
1322/2010 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.10.2010 31.12.2011
1395/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.12.2010 31.01.2011
1399/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 2 Zmluva o ubytovaní 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.12.2010 31.12.2011
1404/2010 Miroslava Wolanská, Prešov, Záhradná 25 Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb v priestoroch Úradu vlády SR, expozitúra Prešov 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010 31.07.2011
1318/2010 Ministerstvo financií SR, Bratislava, Štefanovičova 5 Zmluva o prevode správy majektu štátu 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.08.2010 DÁTUM PLATNOSTI NEUVEDENÝ
1361/2010 Simol s.r.o., Šahy, B.Nemcovej 8 Zmluva o dielo 45 578 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2010 20.12.2010
1369/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 11 905 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 07.12.2010 07.12.2012 DÁTUM PLATNOSTI -24 MESIACOV
1362/2010 Emel Bratislava, s.r.o., Bratislava, Švabinského 21 Zmluva o dielo 10 924 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 03.12.2010 31.12.2010
1323/2010 Východoslovenská energetika a.s., Košice, Mlynská 31 Zmluva o združenej dodávke elektriny 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 28.10.2010 31.12.2011
1394/2010 FANIT s.r.o., Bratislava, Kôstková 345/55 Zmluva o dielo 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 27.12.2010 31.12.2010
1397/2010 Prima Invest, s.r.o., Banská Bystrica, Bakossova 60 Zmluva o poskytovaní služieb - upratovacie a čistiace služby 3 901 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010 31.12.2013
1400/2010 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova 2 Zmluva o ubytovaní 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.12.2010 31.12.2011
1406/2010 Refin, spol. s.r.o. , Bratislava, Drieňová 24 Zmluva o podnájme nehnuteľností 299 612 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 30.12.2010 30.12.2020
1405/2010 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, Karadžičova 10 Nájomná zmluva (nebytové priestory a ostatné priestory) 0 0 Správa zariadení SR, Bratislava, Námestie slobody 1 29.11.2010 30.09.2015
1396/2010 Tatra - Leasing, s.r.o. , Bratislava, Hodžovo námestie 3 Zmluva o podnájme nebytových priestorov na Hattalovej ulici 114 000 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.02.2011 01.02.2019 SUMA BEZ DPH ROČNE
1401/2010 JUDr. Marek Dušan, Nitra, Boženy Nemcovej 4 Zmluva o poskytnutí právnych služieb 80 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 01.01.2011 31.12.2011
1402/2010 Ginall a Robinson tax partner, k.s. , Trnava, Františkánska 7 Zmluva o daňovom poradenstve 2 124 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 31.12.2010 31.12.2011 ODMENA
1403/2010 Ginall a Robinson tax partner, k.s. , Trnava, Františkánska 7 Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti ekonomiky 2 200 0 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Trnava, Kollárova 8 31.12.2010 31.12.2011 ODMENA
936/2010 Oľga Gregorovičová , Bratislava, Gwerkovej 20 Zabezpečovanie ekonomického a finančného manažmentu spojeného s prácou NMCD, kancelárskych a administratívnych prác spojených s činnosťou GS VMDZKD/NMCD 2 589 0 Generálny sekretariát výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog, Bratislava, Nám. slobody 1 01.10.2010 31.12.2010
<<1 2 3 4