Zmluvy za Slovenský vodohospodársky podnik


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
490/2010-Z 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 29.09.2010
(Náklady: 268 098,72 eur s DPH)
704/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Rámcová dohoda o poistení 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky
(Náklady: Plnenie poistnými zmluvami)
702/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Poistná zmluva č.411 008 796 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky
(Náklady: 164 748,63 eur bez DPH)
701/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Poistná zmluva č.411 008 797 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky
(Náklady: 13 266,95 eur bez DPH)
700/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Poistná zmluva č.411 008 798 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky

(Náklady: 389 131,10 eur bez DPH)
699/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Poistná zmluva č.411 008 799 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky
(Náklady: 154 033,29 eur bez DPH)
698/2009-Z Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group Poistná zmluva č.411 008 800 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 01.01.2010 31.12.2013 Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky

(Náklady: 394 040,95 bez DPH)
654/2008-Z A-Auto, s. r. o. dodatok ku kúpnej zmluve 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 19.12.2008 31.12.2008 dodanie zimných pneumatík
(Náklady: 1 792,47 eur)
442/2008-Z Advice, s. r. o. Zmluva o dielo v rámci pojektu Moses 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 26.08.2008 30.08.2008 Vytvorenie dátovej pumpy
338/2008-Z Aepress, s. r. o. Zmluva o dielo 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 26.09.2008 Grafický návrh , príprava, programovacie práce a správa webovej stránky www. laborecuh.sk, inštalácia a prevádzka redakčného systému
86/2009/7 Agrofert Holding a.s. Bratislava Dodatok č. 1 k RZ 51/2008/7 a / 63/2009/7/ 0 0 SVP š.p., OZ Piešťany 04.05.2009 dodatok rieši cenu balení dla rozpisu
(Náklady: rozpis/ litr. bal)
79/2010/7 AGROFERT HOLDING a.s OZ Agrochémia ,Bratislava Dodatok č. 2 k RD zákl č. 51/2008/7 a / dod 1. 86/2009/7 /. /a dohode o post. práv 63/2009/7/ 0 0 SVP š.p., OZ Piešťany 13.04.2010 07.04.2011 k súťaži
Roundup Biactiv / zmeny rozpis cien/
(Náklady: rozpis)
63/2009/7 Agrofert Slovakia a.s. Bratislava-Holding. Dohoda o postúpení práv a pov. / Roundup Biaktiv/ k RD 51/2008/7 0 0 SVP š.p., OZ Piešťany 01.02.2009
(Náklady: nerieši)
633/2008-Z Agromech, s. r. o. Kúpna zmluva 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 09.12.2008 traktor-žiacia technika
(Náklady: 77 751,288 eur)
657/2008-Z Agromech, s. r. o. Kúpna zmluva 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 16.12.2008 Poľnohospodársky kolesový traktor
(Náklady: 44 240,855 eur)
555/2008-Z Allcom, spol. s r. o. Kúpna zmluva 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 31.10.2008 Predĺženie licencie pre GFI Mail Essentials for Exchange/SMTP 14 + GFI Mail Security for Exchange / SMTP 10-1150 mailboxov
J2a/49310/1/10 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevkého rad 4, 815 74 Bratislava a KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Flotilová poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobnú prevádzkou motorového vozidla 0 0 SVP š.p., OZ Košice 01.01.2011 31.12.2013
626/2008-Z Amedis spol. s r. o. Kúpna zmluva 0 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 03.12.2008 Ionových chromatograf
A1/49240/53/10 AQUING, s.r.o., Herlianska 51, 404 14 Košice Spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie "Bardejov - Dlhá Lúka, úprava potoka Kamenec" 19 905 0 SVP š.p., Riaditeľstvo OZ Košice 30.11.2010 30.01.2011
360/2009 - Z Arcoiris, s.r.o., Žiar n/Hronom Kúpna zmluva 33 320 0 SVP š.p., PR Banská Štiavnica 24.06.2009 Kúpa jutových vriec
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>