Zmluva č. 704/2009-Z

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:704/2009-Z
Dodávateľ: Allianz-Slov. poisťovňa, a.s.a Kooperatíva poisťovňa, a.s. Viena Insurance Group
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda o poistení
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:SVP š.p., PR Banská Štiavnica
Poznámka:Poistenie majetku, strojov zariadení, elektroniky
(Náklady: Plnenie poistnými zmluvami)