Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
151-100-2010 Silica - Szakálová Jolana Silica 104 POVAPSYS - nájomná zmluva 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 31.05.2010 31.12.2019
67-100-2010 Sklené Teplice - Šimko Stanislav Sklené Teplice č. 187 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.04.2010 31.12.2019
128-100-2010 Skýcov - Černák Jozef Osrblie 9 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.04.2010 31.12.2019
132-100-2010 Slavošovce - Krivuľka Ivan Slavošovce č. 279 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 22.04.2010 31.12.2019
205-300-2010 Slovenská asociácia hydrogeológov Mlynská dolina 1 Pričlenenie referenčných objektov 9 490 9 490 Slovenský hydrometeorologický ústav 08.06.2010 30.11.2010 3014-05 - 4000 €, 3014-04 - 3000 €, 3291-00 - 2500 €
83-100-2010 Slovenská Kajňa - Petrus Ján Slovenská Kajňa č. 99 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 27.04.2010 31.12.2019
68-100-2007 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 Dodávka el. energie pre odberné miesto v Jaslovských Bohuniciach 17 005 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.07.2007 16.05.2008 Augustín Matula
11-200-2008 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 Zmluva o združenej dodávke el. energie J.B. 43 960 22 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.05.2008
167-700-2010 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63 Metrologické služby 0 4 196 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.06.2010 01.07.2013
202-400-2006 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Oprava vodomerných staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.09.2006 30.06.2007
296-300-2005 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Fyzikálno-chemické analýzy 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.11.2005 31.12.2005
261-400-2005 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Rekonštrukcia vodomerných staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 05.12.2005 31.05.2006
83-300-2004 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Oprava vodomerných staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 23.06.2004 30.11.2004
82-300-2004 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Oprava vodomerných staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 28.06.2004 31.08.2005
165-300-2007 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Odbery vzriek povrchových vôd 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 31.12.2007
5-100-2007 Slovgast - spotrebné družstvo Vlčie hrdlo 2 Stravovanie 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 08.01.2007 31.03.2007
2-600-2009 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Dodávka pohonných hmôt 423 990 210 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 09.03.2009 08.03.2013
246-300-2010 SMALT K.A.M Pod Kalvariou 2 Výroba vodočetných lát 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 30.09.2010 31.12.2010
105-100-2010 Smolník - Sasáková Anna Smolník 49 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 11.05.2010 31.12.2019
116-100-2010 Snina - Kellyová Anna Šafárikova 286 POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 17.05.2010 31.12.2019