Zmluva č. 202-400-2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:202-400-2006
Dodávateľ:Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Oprava vodomerných staníc
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo životného prostredia SR
Objednávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav

Prílohy