Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
162-200-2000 MLU Bratislava, s.r.o. Pod Lipovým 46 Servis monitorovacích systémov 7 133 342 96 493 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.10.2000
60-200-2001 Spirit Dúbravská cesta 9 NEIS 6 106 326 38 942 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.05.2001
370-100-2005 SPP a.s. Mlynské Nivy 44/a Zmluva o dodávke plynu - BA Koliba 2 562 849 19 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2006 zmluvný partner nesúhlasí so zverejnením zmluvy
160-100-2008 Goldmann Systems Staré grunty 218 Systémové a technologické zabezpečenie IS ovzdušia 2 205 070 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.06.2009 31.01.2011
168-400-2010 EAS Envimet ČR, s.r.o. Pod Brentovou 555/6 Nízkoobjemové sekvenčné vzorkovače PM - 24 ks 510 510 510 510 Slovenský hydrometeorologický ústav 27.05.2010 31.12.2010
99-100-2008 Nowire, s.r.o. Stará Vanorská 21 Dátová virtuálna privátna sieť 426 608 270 100 Slovenský hydrometeorologický ústav 24.06.2008 doba viazanosti je 48 mesiacov, po tomto bude cena znížená na 870.000,- Sk/mesačne
2-600-2009 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 Dodávka pohonných hmôt 423 990 210 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 09.03.2009 08.03.2013
96-200-2009 Empire com, s.r.o. Havrania 15 Balóny a sondy 176 001 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 13.08.2009 28.02.2010
173-200-2010 EFRA T. G. Masaryka 8041 Štúdia - Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia....... 115 000 58 500 Slovenský hydrometeorologický ústav 02.06.2010 30.09.2011
341-100-2007 Microsoft Slovakia, s.r.o. Dúbravská cesta 4 Servisná zmluva 110 652 45 893 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.12.2004 na ďalšie obdobie je možné vypovedať dva mesiace pred ukončením
141-400-2007 Amecon Slovakia Sabinovská 12 Servisná zmluva na telekomunikačný počítač 83 682 52 276 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.07.2007
172-400-2007 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 Servisná zmluva MARS5i 74 366 35 640 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 401100 - POVAPSYS
245-800-2010 MicroStep-MIS, s.r.o. Čavojského 1 Servis letiskových meteo systémov 71 275 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.12.2010 30.04.2011
147-100-2006 Softip, a.s. Spojová 21 Ekonomický informačný systém 61 367 61 367 Slovenský hydrometeorologický ústav 28.06.2006
11-200-2008 Slovenské elektrárne, a.s. Hraničná 12 Zmluva o združenej dodávke el. energie J.B. 43 960 22 000 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.05.2008
213-600-2009 Stredoslovenská energetika, a.s. M.R.Štefánika Dodávka el. energie - 36 odberných miest 39 304 17 800 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.01.2010 31.12.2013
235-800-2010 Letisko Poprad - Tatry, a.s. Na letisko 100 Nájom nebytových priestorov 38 903 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.07.2010
195-300-2010 EL spol. s r.o. Radlinského 17A Odber vzoriek podzemných vôd 35 688 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 14.06.2010 15.12.2010
194-300-2010 Perútka, s.r.o. Jelšová 13 Terénne parametre 35 686 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 08.06.2010 15.12.2010
121-300-2009 Hydrometrics, s.r.o. Na vodoteči 186 River Ray ADCP 35 505 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 09.10.2009 30.10.2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>