Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
190-100-2007 EKOTRADE HT, s.r.o. Okánikova 6 Analyzátor O3 APOA-360 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 01.12.2007
189-100-2007 EKOTRADE HT, s.r.o. Okánikova 6 Analyzátor NOx APNA-360 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 31.01.2008
295-300-2007 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 Nákup licencií pre software technolog. linky hydrológie povrchových vôd 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 10.12.2007 20.12.2007
267-100-2007 MLU Bratislava, s.r.o. Pod Lipovým 46 Prachomery TEOM FDMS 1400AB 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 10.12.2007 15.12.2007
135-100-2007 MLU Bratislava, s.r.o. Pod Lipovým 46 Prachomery 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.07.2007 01.10.2007
24-400-2007 JVP99, s.r.o. Jozef Valacsay Za stanicou 1 Hardware 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 02.02.2007 02.03.2007
304-100-2007 Auto Rotos, s.r.o. Račianska 184/B Autá 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 13.12.2007 28.02.2008
325-300-2007 Goldmann Systems Staré grunty 218 Analýzy - Národný register znečistenia 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 12.10.2007 31.12.2007 3091 Environmentálne normy kvality a IS
334-100-2007 Autopolis, s.r.o. Železničná 33 Terénne vozidlá 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 27.12.2007 31.12.2007
338-200-2007 Infomet, s.r.o. Pestovateľská 4 Zmluva o poskytovaní poradenstva 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.10.2007 31.12.2007
337-200-2007 Infomet, s.r.o. Pestovateľská 4 Zmluva o prenájme 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.10.2007 31.12.2007
122-200-2007 MPS System, s.r.o. Pri Vinohradoch 326 Zabezpečenie merania zrážok - POVAPSYS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 26.06.2007 26.07.2007
136-100-2007 ChromSpec Slovakia, s.r.o. Jánošíkova 1827/65 Ortuťový analyzátor 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.07.2007 06.07.2007 Varjan
186-500-2007 RM - Centrum Krupinská cesta 1156/9 Výmena okien 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 30.10.2007
259-300-2007 Environmental Institute, s.r.o. Okružná 784/42 Prieskumné práce - riečne sedimenty v SR v roku 2007 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 29.10.2007 31.12.2007
300-600-2007 Tempus - Trans, s.r.o. Rastislavova 110 Iveco Daily 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.12.2007 31.12.2007
272-300-2007 Tomaníčková Ľubica Baničova 8 Zorganizovanie spoločenského podujatia 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.11.2007 31.08.2008
181-300-2007 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Mlynská dolina 1 Vykonanie chemických analýz vzoriek podzemných vôd 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 24.08.2007 25.11.2007
179-300-2007 Geospektrum, s.r.o. Mliekarenská 10 Vybudovanie predkvartérnych pozorovacích sond 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 24.08.2007 30.11.2007 aj transfer,fond reprodukcie, aj úloha č. 3014-04
165-300-2007 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Odbery vzriek povrchových vôd 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 01.09.2007 31.12.2007