Zmluva č. 135-100-2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:135-100-2007
Dodávateľ:MLU Bratislava, s.r.o. Pod Lipovým 46
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Prachomery
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav

Prílohy