Zmluvy za Slovenský hydrometeorologický ústav


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
133-200-2004 MPS System, s.r.o. Pri Vinohradoch 326 Napojenie AS MILOS 500 a MPS04 na privátnu sieť SHMÚ 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 23.06.2004 15.11.2004
223-400-2004 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 Inovácia softvéru na spracovanie hydro údajov 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 26.07.2004 30.11.2004
257-400-2004 EXE spol.s.r.o. Na Hrebienku 5 Dodávka VT 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 02.11.2004 31.12.2004
81-300-2004 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 AHS MARS 5 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 14.04.2004 30.09.2004
78-100-2004 Datalan, a.s. Plynárenská 7/B Upgrade telekomunikačnej siete SHMÚ - LAN 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 17.09.2004 28.06.2006
72-300-2004 MATEP spol. s.r.o. Pribylinská 2 Opravy pozorovacích staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 11.06.2004 30.11.2004
71-300-2004 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 AHS MARS5i - 58 ks 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 24.03.2004 15.12.2004
64-300-2004 Dekonta, s.r.o. Elektrárenská 1 Inventarizácia a pasportizácia znečistených území 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 25.03.2004 30.04.2004
63-300-2004 ALLDECO Muškátová 14 Stratégia na sanáciu území znečistených PCB 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 23.03.2004 30.04.2004
62-300-2004 BHF environmental Dubravská cesta 9 Identifikácia objemu sedimentov PCB 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 23.03.2004 30.04.2004
123-400-2004 MPS System, s.r.o. Pri Vinohradoch 326 Automatické zrážkomerné stanice 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 26.05.2004 15.10.2004
124-400-2004 MPS System, s.r.o. Pri Vinohradoch 326 Vypracovanie čiastkového projektu 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 25.05.2004 15.10.2004
120-100-2004 SCP Papier, a.s. Radlinského 13 Dodávka kancelárskeho papiera 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 05.08.2004 31.12.2006
113-200-2004 MPS System, s.r.o. Pri Vinohradoch 326 AMS 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 20.05.2004 15.10.2004
109-300-2004 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 MARS4i 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 06.05.2004 31.10.2004
104-300-2004 PDAwin, s.r.o. Palisády 44 MARS4i 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 05.05.2004 30.11.2004
89-300-2004 Perútka, s.r.o. Jelšová 13 Odbery vzoriek 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 21.06.2004 31.12.2004
87-200-2004 VLE Inžinierska Kancelár Holubyho 1/B Projekt - radar Kubínska Hoľa 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 07.07.2004 03.12.2004
84-300-2004 Visto, s.r.o. Bánovská cesta 8220/7A Opravy vodomerných staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 11.08.2004 15.10.2004
83-300-2004 Slovenský vodohosp. podnik, š.p. Ďumbierska 14 Oprava vodomerných staníc 0 0 Slovenský hydrometeorologický ústav 23.06.2004 30.11.2004