Zmluva č. 223-400-2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:223-400-2004
Dodávateľ:PDAwin, s.r.o. Palisády 44
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Inovácia softvéru na spracovanie hydro údajov
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský hydrometeorologický ústav

Prílohy