Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
08 02 SUB 34 01 10 02 SZEMERE H. s.r.o. Viničné Hydrogeotermál. zhodnot. Topoľčian. zálivu - Geofyzikálne práce 61 875 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 25.11.2002 30.06.2005
13 08 APVV-0549-07 ŠGÚDŠ Záznamy viacnásob. magmat. a tektono-metamorf. udalostí vo vývoji Západných Karpát 74 753 0 Agentúra na podporu VaV Ba 02.09.2008 31.12.2010
11 08 ECP-2007-GEO-317001 ŠGÚDŠ OneGeology Europe 31 792 0 Natural Environ. Res. BGS Nottingham 22.07.2008 30.08.2010
KZ 2/2005 ŠGÚDŠ Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR 1 243 450 0 František Nemec 11.07.2005
KZ 2/2009 ŠGÚDŠ Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR 38 936 0 Wintex s.r.o. 27.03.2009
KZ 4/2005 ŠGÚDŠ Odplatný prevod nehnuteľného majetku SR 6 200 000 0 V. Moravský 30.08.2005
1/2009 ŠGÚDŠ Bratislava Kúpna zmluva, odplatný prevod nehnut.majetku v k.ú. Banský Studenec 0 0 RNDr.Hanas Peter s manželkou Ing. Helenou Hanasovou 03.03.2009 Odplatný prevod trvalo prebytočného nehnuteľného majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov
1/2002 ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava Odplatný prevod nehnut. majetku v k.ú. Bratislava-m.č. Staré Mesto 0 0 DRUSTAV, družstvo stavebnej a pamiatkovej obnovy, Holekova 3, 811 04 BA 15.07.2002
3/2009 ŠGÚDŠ, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 21 000 0 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica 30.06.2010
18 06 ECP-2005-GEO-038150 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Geophysical Multilingual Internet-Driven Information Service 0 0 Európske spoločenstvo - Coordinátor-Panstwowy Institut Geologiczny PIG 01.09.2006 01.09.2008
01 03 PPŠP-1/2003 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Vplyv geologických faktorov na kvalitu života 550 220 0 Ministerstvo výstavby a RR SR Ba 06.07.2003 31.12.2005
014/2006 ZopNFP Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Integrovaný systém pre manažment bezpečnostných aktivít na zabezpečenie a ochranu historických centier voči rizikám 207 187 0 Ministerstvo životného prostredia SR Bratislava 26.06.2006 30.04.2007
17 06 ECP-2005-GEO-038214 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava Multilingual cross-border access to ground water databases 0 0 Komisia ES 01.09.2006 31.08.2008
10 06 Contract No 518318 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava EU GeoCapacity - Assessing European Capasity for Geological... 0 0 EU Spoločenstvo 01.01.2006 31.12.2009
01/5050/0006 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz, homogenizácia a združ. vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 11.07.2001 31.03.2002
02/5050/0003 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 27.03.2002 31.03.2006
02/5050/0004 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 10.04.2002 15.05.2003
03/5050/0005 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 16.04.2003 15.05.2004
Z-RAS-2004-0184-015100 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Prevzatie, odvoz a príprava vzoriek palív 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 26.05.2004 15.05.2005
Z-RAS-2004-1676-080205 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Odber 100 vzoriek čierneho energetického uhlia 0 0 Slovenské elektrárne, a.s. 01.07.2004 31.12.2004
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>