Zmluvy za Štátny geologický ústav Dionýza Štúra


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
14/06 IMREX, s.r.o. Opravu plochej strechy 62 214 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 27.06.2006
Zmluva o dielo Ing. Bašnák Slavomír Drevené debne na geologické materiály 894 880 0 ŠGÚDŠ 06.06.2005
05 01 SUB 13 INGEO a.s. Žilina Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov - Technické a vrtné práce 282 834 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 23.08.2005 30.11.2006
ZoD ČMS SUB 68 2006-2010 INGEO-ighp s.r.o. Žilina ČMS-Geologické faktory-Kontinuál. pokrač. mer-inklinom,-rezid.povrch.nap.,-etap geodet 56 430 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 22.05.2006 30.09.2010
Rámcová zmluva ČMS SUB 68 2002-2005 INGEO-ighp, s.r.o. Žilina ČMS Geologické faktory-Merania -inklinom.-reziduálnej povrch. nap., -etap. geodet 41 028 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 10.07.2002 30.09.2005 Ročná cena
0707/2003 Interlan a.s. Vybudovanie počítačovej štrukturovanej kabeláže 699 378 0 ŠGÚDŠ 02.09.2003
ZoD 1/2008 Jaroslav Sedlák - inštalatér Rekonštrukcia plynovej kotolne 884 410 0 ŠGÚDŠ 17.07.2008
21700231 Konica Minolta Slovakia, spol. s r. o. Kúpa tlačiarenského a knihárskeho zariadenia 2 378 572 0 ŠGÚDŠ 03.12.2007
4/2007 KOPOS-BV, spol. s r. o. Rekonštrukcia a dostavba skladových priestorov 19 971 677 0 ŠGÚDŠ 14.06.2007
06 01 SUB 48 75/01 KORAL s.r.o. Spišská Nová Ves Regionál. hydrogeotermál. zhodnot. Hornonitrian. kot.-Spresnenie štruktúr.-tekton. stavby- geofyzika 50 125 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 15.11.2001 30.10.2004
Zmluva o dielo KVZ Invest s.r.o. Úprava nádvoria a parkoviska 3 699 143 0 ŠGÚDŠ 14.09.2005 25.11.2005
02/2004 KVZ Invest s.r.o. Oprava fasády 5 679 957 0 ŠGÚDŠ 24.06.2004
605/AG/2007 Labimex s.r.o. (Cameca SA) Kúpa doplnkov na Mikrosondu SX 100 55 000 0 ŠGÚDŠ 24.10.2007
2000/6052/MO/CL Labimex s.r.o. (Cameca SA) Elektrónový snímací mikroanalyzátor SX 100 0 0 ŠGÚDŠ
29234 LABTECH s.r.o. Kúpa modulu EOX 19 928 0 Štátny geologický ústav Dionýza štúra 02.09.2009
SE-09-01-23-ZP-1-B Linde Gas k.s. Zmluva o dodávke plynov 0 0 štátny geologický ústav Dionýza štúra 26.01.2009 31.01.2010
02-331/05 MaH, spol. s r.o. Kúpa nových motorových vozidiel 2 285 562 0 ŠGÚDŠ 05.04.2005
12 05 SUB 45 Mesto Banská Štiavnica MÚ INTERREG IIIB CADSES SISMA System 73 500 0 Štátny geologický ústav Dionýza Śtúra Bratislava 01.09.2005 30.06.2006
13 07 SUB 13 2208 Z0217 - 00 Nafta a.s. Gbely Vyhodnot. kvantit. parametrov v ybr. geol. štruk.vhod.pre ukl CO2 24 896 0 Štátny geologický ústav D. Štúra Bratislava 08.10.2008 30.11.2009
557746 NOVES okná, s.r.o. Zameranie a výmena okien 77 282 0 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 29.03.2006
<<1 2 3 4 5 6 7 8 >>