Zmluvy za Ministerstvo životného prostredia SR


Vyhľadávanie


Zoznam zmlúv

  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
005/3.2MP/2009 Energo-Bytos Šahy Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Prechod na výrobu tepla z biomasy v meste Šahy" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 17.07.2009
021/4.2MP/2009 ERSON Recycling, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Nákup technológie na zhodnocovanie stavebných odpadov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 27.07.2009
159/2003/1.13 EUROSENSE, s.r.o. 0 0 MŽP SR 14.11.2003
302/2005/7.2 EUROSENSE, s.r.o. Licenčná zmluva 0 0 MŽP SR 21.12.2005
170/2003/1.13 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zmluva (súhlas) na použitie operátu štátneho mapového diela 0 0 MŽP SR 08.12.2003 bezodplatne
272/2005/7.2 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve (súhlasu) na použitie operátu štátneho mapového diela č. 170/2003/1.13 0 0 MŽP SR 01.12.2005 bezodplatne
173/2003/1.13 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Zmluva (súhlas) na použitie SVM50 0 0 MŽP SR 08.12.2003
158/2003/1.13 GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Licenčná zmluva 0 0 MŽP SR 14.11.2003
301/2005/7.2. GEODIS SLOVAKIA, s.r.o. Licenčná zmluva 0 0 MŽP SR 21.12.2005 Súčasťou zmluvy je príloha č. 1
191/2007/1.4 Gratex International, a.s. Zmluva o dielo 0 0 MŽP SR 25.07.2007 Súčasťou zmluvy sú prílohy č. 1 a č. 2
182/2008-6.4 IBeA 3, a.s. Zmluva o ochranných bezpečnostných službách 0 0 MŽP SR 01.11.2008 Suma v zmluve: 250,- Sk/1 hod./1 pracovník


104/2009/1.7 ID.EST, s.r.o. Zmluva o údržbe a nových verziách informačného systému 0 0 MŽP SR 28.01.2009 na dobu neurčitú
271/2007/6.4 Ing. Jozef Micenko B-plus Zmluva o upratovacích a čistiacich službách 0 0 MŽP SR 01.01.2008 Suma v zmluve: 91 200,- Sk bez DPH/mes
017/4.2 MP/2009 INSA, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Systém zberu a dopravy prenosných batérií a akumulátorov a spracovanie Zn-Mn a Li-Mn prenosných batérií a akumulátorov" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 10.03.2009
242/2007/5.0 INTERCHAIR spol. s r.o. Kúpna zmluva 0 0 MŽP SR 08.10.2007 Suma v zmluve: 1 646 301,- Sk s DPH
050/4.1MP/2009 Irena Lamancová – Druhotné suroviny Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Výkup a úprava druhotných surovín " 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
038/4.2MP/2009 ISO & spol., s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Nákup technologickej linky na recykláciu stavebného odpadu" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009
35/2008/6.4 IURA EDITION spol. s r.o. Zmluva o poskytnutí užívacích práv č. Z-008/2008 0 0 MŽP SR 12.03.2008 Zmluva na dobu neurčitú
189/2008/7.4 IURA EDITION spol. s r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí užívacích práv č. Z-008/2008 0 0 MŽP SR 24.11.2008 Zmluva na dobu neurčitú
032/4.2MP/2009 J&M consulting s. r. o., Humenné Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Recyklačné centrum - plasty" 0 0 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 14.12.2009