Zmluva č. 1/2004/2004

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1/2004/2004
Dodávateľ:Geoplán Rožňava, s.r.o., Rožňava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vypracovanie ROEP pre k.ú. Spišská Nová Ves v okrese Spišská Nová Ves
Zmluvne dohodnutá čiastka:308 105,96
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:308 105,96
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy