Zmluva č. 1340/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:1340/2007
Dodávateľ:DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:524 531,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:524 531,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:610 661,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Košiciach, Košice

Prílohy