Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
pripojenie na mobilnú sieť Orange 0 0 06.11.2009
podnájom časti nehnuteľnosti 0 0 07.10.2009
poistenie motorového vozidla 0 0 06.03.2008
poistenie motorového vozidla 0 0 06.03.2008
poskytovanie služby ,,Zvýhodnená Biznis Skupina" 0 0 15.01.2007 15.01.2009
poskytovanie právnych služieb vo forme právneho poradenstva a konzultačnej činnosti 0 0 24.01.2007 24.03.2007
odborné poradenstvo pre prípravu koncepčných materiálov, dokumentov pre implementáciu operačného programu na programové obdobie 2007_2013 0 0 01.02.2007 31.12.2007
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie výpočtovej techniky 0 0 05.02.2007
grafický návrh a vytvorenie redakčného systému pre internetovú prezentáciu pre SIA 0 0 05.03.2007 03.04.2007
dodanie výpočtovej techniky 0 0 03.04.2007
dodanie výpočtovej techniky 0 0 03.04.2007 16.04.2009
poskytovanie právnych služieb vo forme právneho poradenstva a konzultačnej činnosti 0 0 25.03.2008 25.03.2011
vykonanie administrácie internetovej stránky www.sia.gov.sk 0 0 17.05.2007 31.12.2007
úprava podmienok poskytovania právnych služieb zo strany Advokátskej kancelárie 0 0 01.06.2007 31.12.2007
upravená, nízkomineralizovaná balená pitná voda 0 0 13.06.2007 12.06.2008
dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže 0 0 15.06.2007 30.09.2007
zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby, výkon funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 01.09.2007
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie právnych služieb 0 0 21.01.2008
úprava podmienok poskytovania právnych služieb zo strany Advokátskej kancelárie 0 0 25.03.2008 25.03.2011
vytvorenie a zverejnenie komunikačného balíka 0 0 01.04.2008 31.12.2008
odborné poradenstvo pre oblasť implementácie štrukturálnych fondov 0 0 01.04.2008
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie služieb ,,Organizácia konferencií a seminárov" a ,,Zabezpečenie inzertného priestoru v tlačových a elektronických médiách" 0 0 20.04.2008
organizácia konferencií a seminárov 0 0 25.06.2008
zabezpečenie inzertného priestoru v tlačových a elektronických médiách 0 0 02.07.2008 31.12.2008
poskytnutie odborného poradenstva pre oblasť implementácie štrukturálnych fondov 0 0 15.08.2008 31.12.2008
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie tovaru ,,Rôzny kancelársky nábytok" 0 0 22.09.2008
dodanie reklamných predmetov 0 0 25.09.2008
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 0 0 05.06.2007
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie tovaru ,,Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok" 0 0 04.11.2008
dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže 0 0 12.11.2008 31.03.2009