Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie tovaru ,,Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok"
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 161,79
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy