Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
RÚ 5-99 Prehľad údajov o domácnosti spravodajského súboru štatistiky rodinných účtov v roku 2006 0 0 15.12.2005 23.03.2006
Rozšírenie funkcionality aplikačného programového vybavenia 0 0 16.02.2005 10.05.2005
Kúpa osobného automobilu 0 0 07.12.2005 28.12.2005
Dodávka 38 ks osobných počítačov a 38 ks tlačiarní 0 0 30.08.2005 22.09.2005
Kúpa motorových vozidiel 0 0 16.11.2005 16.12.2005
Obnova služieb technickej podpory, poskytovaná dodávateľom, ktorá obsahuje služby Software Updates a Product Support 0 0 01.04.2005 31.03.2006
Zabezpečenie technickej podpory dodávateľom na produkty 0 0 01.04.2005 01.04.2006
Overenie systému REGSTAT prostredníctvom regionálych analýz 0 0 22.07.2005 13.08.2005
Zmluva na ralizáciu záverečných odporúčaní projektu "Overenie systému REGSTAT prostredníctvom regionálnych analýz" 0 0 29.11.2005 29.05.2006
Poskytovanie služieb technickej podpory ORACLE 0 0 10.03.2005 10.03.2006
Realizácia závarečných odporúčaní projektu "Overenie systému REGSTAT prostredníctvom regionálnych analýz." 0 0 29.11.2005 29.05.2006
Zmluva o dielo - predmetom zmluvy je zhotovenie a dodanie projektu " Rozšírenie elektronického systému evidencie dochádzky ". 0 0 14.09.2010
Zateplenie a rekonštrukcia prístavby administratívnej budovy ŠÚ SR Pracovisko Žilina. 0 0 13.08.2010 30.10.2010
Realizácia úloh súvisiacich s celoštátnými zisťovaniami o úlpynulých nákladoch práce a o štruktúre miezd zamestnancov 0 0 01.01.2011 30.09.2013
Kúpna zmluva - kúpa a dodamie spotrebného materiálu. 0 0 21.10.2010 31.12.2010
Kúpna zmluva 0 0 30.11.2010
Kúpna zmluva - kúpa pozemku. 0 0 31.12.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie spotrebného materiálu. 0 0 22.11.2010 31.12.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie spotrebného materiálu. 0 0 22.11.2010 31.12.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie kancelárskeho materiálu. 0 0 08.12.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie materiálu. 0 0 28.12.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 10.03.2010 31.03.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 10.03.2010 31.12.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 25.04.2010 30.04.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie spotrebného materiálu. 0 0 01.06.2010 30.06.2010
Kúpna zmluva - kúpa a dodanie spotrebného materiálu. 0 0 01.06.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 07.09.2010 30.09.2010
Kúpna zmluva - predaj osobného automobilu. 0 0 07.09.2010 30.09.2010
Príkazná zmluva. 0 0 09.04.2010 20.09.2010
Zmluva - vypracovanie žiadosti o NFO. 0 0 28.07.2010 05.09.2010