Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Realizácia úloh súvisiacich s celoštátnými zisťovaniami o úlpynulých nákladoch práce a o štruktúre miezd zamestnancov
Zmluvne dohodnutá čiastka:399 762,75
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy