Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
Rekonštrukcia vykurovania na 5. a 7. poschodí budovy na Miletičovej 3 0 0 22.07.2003 31.08.2003
Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov, elektrických zásuvkových obvodov a vonkajšieho osvetlenia vstupu do budovy na Hanukovej 5/c 0 0 11.08.2003 11.09.2003
Rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove na ŠÚ SR na Hanulovej 5/c 0 0 25.08.2003 24.10.2003
Zhotovenie programového vybavenia ako upravenú verziu DC 2000 pre decentralizované spracovanie údajoc Poľnohospodárskeho štrukturálneho zisťovania 2003 0 0 30.09.2003 20.12.2003
Zhotovenie programového vybavenia ako upravenú verziu DC 2000 pre decentralizované spracovanie SPOTREBITEĽSKÉ CENY 0 0 21.10.2003 15.12.2003
Zateplenie strechy výškovej budovy na Werferovej 3 v Košiciach 0 0 20.10.2003 20.11.2003
Plynofikácia administratívnej budovy ŠÚ SR hanulova 5/c, Bratislava 0 0 22.10.2003 31.01.2004
Rekonštrukcia 2 ks osobných výťahov spoločne so sprievodnou technickou dokumentáciou 0 0 26.11.2003 26.03.2004
Rekonštrukcia kompenzácie jalového výkonu v hlavnej rozvodni NN v budove na Miletičovej 3 0 0 01.12.2003 02.01.2004
Kúpa a dodanie xerografického univerzálneho papiera najvyššej kvality IQ premium formátu A4 0 0 09.05.2003 15.05.2003
Kúpa 5 ks motorových vozidiel 0 0 10.12.2003 31.12.2003
Dodávka 33 ks osobných počítačov a 1 ks digitálnej sieťovej tlačiarne 0 0 17.04.2003 12.05.2003
Kúpa a dodanie spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovacích strojov značky OCÉ 3165 0 0 07.05.2003 15.05.2003
Nákup náplní do tlačiarní k PC 0 0 12.05.2003 15.05.2003
Zabezpečenie zberu empirických údajov a ich vyhodnotenia k zisťovaniu Spotrebiteľský barometer a na refundáciu nákladov medzi NBS a Štatistickým úradom SR 0 0 27.01.2003 31.12.2003
Dodávka služieb spojených s prípravou a spracovaním výsledkov hlasovania v referende o predčasných voľbách 0 0 04.03.2004 02.04.2004
Dodáva služieb spojených s prípravou a spracovnaím výsledkov hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2004 0 0 13.04.2004 11.06.2004
Vytvorenie sčítacích obvodov 0 0 28.04.2004 31.08.2004
Spracovanie prognózy vývoja obyvateľstva adomácnosti v regiónoch SR 0 0 27.04.2004 30.04.2004
Práce na konverzií údajov z výsledkov SĽDB v roku 1980 0 0 27.04.2004 29.10.2004
Vypracovanie dodatku k časti C1/363 technického projektu automatizovaného spracovania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 a úprava programov na spracovanie výstupov podľa dodatku projektu C/363 0 0 27.04.2004 31.08.2004
Vypracovanie typológie fariem zo Štrukturálneho zisťovania fariem 2003 0 0 13.05.2004 30.08.2004
Zabezpečenie programového vybavenia pre mesačné spracovanie OBYV 2-12, OBYV 3-12, OBYV 4-12, OBYV 5-12 za rok 2004 0 0 09.06.2004 30.07.2004
Vypracovať programové vybavenie pre centralizované spacovanie údajov zo ŠZF 2003 0 0 28.06.2004 30.09.2004
Úprava programového vybavenia a spracovaní štvrťročného podnikového výkazu malej organizácie P 13-04 za rok 2004 0 0 21.09.2004 15.10.2004
Rekonštrukcia vykurovania na 6. poschodí vo vybraných priestoroch na prízemí a 1. poschodí budovy na Miletišovej 3 0 0 23.07.2004 23.09.2004
Rekonštrukcia a modernizácia sociálnych zariadení 0 0 23.08.2004 31.12.2004
Rekonštrukcia výťahových kabínkových a šachtových dverí 0 0 31.08.2004 31.03.2005
Rekonštrukcia plochých štriech ŠÚ SR 0 0 14.09.2004 31.12.2004
Realizácia systému bezpečnosti pre projekt INTASTAT-SK 0 0 30.09.2004 31.10.2004