Zmluva č.

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:
Dodávateľ:
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zhotovenie programového vybavenia ako upravenú verziu DC 2000 pre decentralizované spracovanie údajoc Poľnohospodárskeho štrukturálneho zisťovania 2003
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 938 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:

Prílohy