Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
40847 ŽSR, RR ÚŽI Žilina, Žilina Vykonanie revíznej prehliadky káblov 45 0 23.09.2010 31.10.2010
40866 SAD Nové Zámky, a.s., Nové Zámky NAD na trati Lužianky - Nitra a späť 1 660 0 24.09.2010 31.10.2010
40867 Mário Hornáček, Radošovce NAD na trati Rišňovce - Alekšince a späť 996 0 24.09.2010 31.10.2010
Komplexné zabezpečenie úloh súvisiacich s relaizáciou celoštátnych zisťovaní 0 0 22.12.2000 31.10.2001
Zhotovenie programového vybavenia pre decentralizované spravocanie údajov z SODB 2001 a o skúšobnom spracovaní 0 0 05.05.2000 31.12.2000
Zhotovenie programového vybavenia pre centralizované spravocanie údajov z SODB 2001 a o skúšobnom spracovaní 0 0 05.05.2000 16.12.2000
Zmluva o prevode programového produktu DC99 do prostredia ORACLE 8 pre decentralizvoané spracovanie údajov z SODB 2001 0 0 25.04.2000 31.12.2000
Zmluva na konštrukciu opory vyberu a jej aktualizáciu v nadväznosti na údajovú základňu SODB 2001 0 0 15.05.2000 30.11.2000
Zmluva o vytvorení registra miestnych jednotiek pracovísk pre decentralizované spracovanie údajov z SODB 2001 0 0 03.05.2000 30.11.2000
Zmluva na zabezpečenie prác na revízii sučasného modelu a na zostavení nového modelu výpočtu indexov cien v stvebníctve 0 0 31.08.2000 10.10.2001
Rekonštrukcia 3 ks osobných výťahov 0 0 30.08.2000 31.01.2001
Realizácia rekonštrukcie terasy a schodiska pred budovou na Miletičovej 3 0 0 02.10.2000 05.11.2000
Zmluva o zabezpečení prác a služieb spojených s prácou a spracovaní výsledkov referenda 0 0 02.10.2000 30.10.2000
Projektová dokumentácia, dodávka klimatizačných jednotiek a montážného materiálu, montáž revízia elektro, elektroinštalácia opdpad vody pre zasadaciu miestnost na 8 poschodí budovy na Miletičovej 3 0 0 06.10.2000 31.10.2000
Rekonštrukcia priestorov na 2. poschodí v objekte na Miletičovej 3 0 0 09.10.2000 31.12.2000
Tlač a distribúcia sčitacích formulárov k SODB 2001 0 0 20.10.2000 31.05.2001
Rekonštrukcia technických prvkov a regulácia vykurovania odovzdávacej stanici tepla na Miletičovej 3 0 0 02.11.2000 31.12.2002
Kúpa xerografického papiera A3 s vysokobieosťou 0 0 09.11.2000 15.11.2000
Dodávka 31 ks počítačových zostáv Compaq 0 0 29.10.2001 15.11.2001
Kúpa kopirovacieho papiera A4 0 0 20.09.2000
Zmluva o dodávke spotrebného materiálu a náhradných dielov do kopírovaciieho stroja OCÉ 3165 0 0 02.10.2000 20.10.2000
Kúpna zmluva na nákup serverov pre SODB 2001 0 0 31.10.2000 31.12.2000
Zabezpečenie zberu empirických údajov a ich vyhodnotenie k zisťovaniu Spotrebitelský barometer 0 0 28.04.2000 31.12.2000
Mandatná zmluva 0 0 01.04.2000 31.12.2001
Zmuva o spôsobe financovania opráv, úprav a rekonštrukcie odovzdávacej stanici tepla v budove na Miletičovej 3 0 0 31.10.2000
Zabezpečnenie zberu empirických údajov a ich vyhodnotenia k zisťovaniu Spotrebitelský barometer 0 0 19.01.2001 31.12.2001
Nákup licencii ORACLE 0 0 30.11.2000 30.11.2001
Dodávka a inštalácia 8 ks sieťového pripojenia digitálnych zariadení DC440 0 0 26.11.2001 31.12.2001
Rekonštrukcia priestorov chodby okolo výťahov v budove na Miletičovej 3 0 0 13.12.2001 30.01.2002
Vypracovanie a odladenie programového vybavenia pre prácu genrátora výstupov v prostredíé AŠIS podla projetku "Generátor výstupov - funkčná a programová špecifikáckia systému" 0 0 28.12.2001 31.05.2002