Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2003-011 Evel Slovakia s r.o.,Mlynské Nivy 56, Bratislava zmluva o dielo č.05/2003 - stavebné práce,ZTI 1 785 424 0 Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 07.02.2003 31.03.2003 cena je bez DPH
Z-890/2008 CEMOS , s.r.o. Ba I/50 Zvolen - Bučina, (dokumentácia DP a výkon AD) 1 772 237 0 SSC 01.08.2008
154/2006 DOPRAVOPROJEKT, a.s.Bratislava I/68 Prešov - Lipany preložka (TŠ, Z) 1 771 053 0 SSC 06.07.2006
D+1/2009/2009 VATI - Hungarian Non Profit Limited Liability Company - JTS SEE Budapešť Subsidy Contract - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z ERDF pre projekt DONAUREGIONEN+ 1 770 380 0 OSSUP 31.12.2012
IA-29/2112 Gal a Martin Hanuš - ALP, s. r. o., Svätý Peter Nosný modulárny systém - batohy 1 766 190 0 rad pre investície a akvizície 23.07.2009 20.11.2009
UIA-28/1012 LOBB Banská Bystrica, a. s. Modernizácia rádiolokátora P-37MSK 1 766 000 0 SEOPMZ/OdKIS 22.12.2008 15.12.2009
1/DC/2010 Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb podpory SW 1 762 657 0 DataCentrum 01.05.2010 Ročné náklady
KE_17_07/2007 IKORES Slovakia spol. s.r.o.,, Votrubova 28, 821 09 Bratislava uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 1 759 231 0 Inšpektorát práce Košice
6131/731/2006 HAKOM s.r.o. ZOD Nehodové lokality 1 752 599 0 SSC 04.12.2006
08570204 ATest, spol. s r.o., Gajová 15, 811 09 Bratislava Kúpna zmluva č. SKZ07804 - jódom stabilizovaný HeNe laser 1 750 490 0 Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava 21.09.2004 30.11.2004 Suma je uvedená v slovenských korunách.
UIA-27-2230 STRATOS 07, s. r. o., Praha Nepriestrelné vesty 1 749 776 0 rad pre investície a akvizície MO 18.07.2007 26.10.2007
P13/2001 ASKIN & CO s. r. o. Kúpna zmluva č. 25-01-003 1 749 550 0 UNB-FNBA
052/1.2MP/2010/2010 Obec Kopčany Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 1 747 821 0 MŽP SR, Bratislava 16.06.2010 31.10.2011
820/6350/2008/02/08 EUROVIA SK, a.s. Uskutočnenie stavebných prác I/50 a I/79 Hriadky križovatka 1 746 830 0 SSC 13.10.2008
PSB BA-34-16/2007 STAVBAL, s.r.o.Mníchova Lehota 149 Oprava obkladov a dlažieb - suterén VÚHE BA 1 744 973 57 922 PSB Bratislava scan v r.2008
PSB BA-34-6/2007 STAVBAL, s.r.o.Mníchova Lehota 149 Oprava obkladov a dlažieb - suterén VÚHE BA 1 744 611 57 910 PSB Bratislava scan v r.2008
SE-163-55/OVO-2009/2010 Alena Benešová – ODEMA Púchov Športové súpravy 1 734 449 0 SE 28.01.2013
UIA-28-2240 DeLUX-SM, s. r. o., Vráble Baret tmavozelený - les, púšť 1 731 016 0 rad pre investície a akvizície MO 10.10.2008 30.11.2008
ZoD 273/6131/2007 GEOstatik, a.s. Žilina Cesta I/75 Plášťovce - zosuv, ZoD - DSP, DP, DRS 1 729 592 0 SSC 28.08.2007
100/2009-320-Z/2009 Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Bratislava, Trenčianska 55 Reralizácia diela priebežné (on-going) hodnotenie PRV SR 2007 - 2013 1 727 690 34 554 MP SR, Bratislava, Dobrovičova 12 15.06.2009 31.12.2015 11/2009/S/320-Z
UVN-58-7/2007 FILTRA,Bernoláková 14, Lipt.Mikuláš ZoD 1 724 310 0 VN 14.03.2007 31.08.2007
SE-93-43/OVO-2009/2009 K.P.A., a. s. Zmluva o dielo na stavebné práce 1 723 297 699 062 SE 30.10.2010
2/2010/237/2010 BONUS REAL, s.r.o., Bratislava Vykonanie prípravy, výroby a distribúcie tlačív a tlačovín pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 12.6.2010 1 718 608 0 SVS 12.06.2010 Cena zmluvy znížená o dodatok č. 1
KaVSÚ-1-635/2007 REKON,s.r.o., Žilina ZoD na realizáciu akcie Sliač - rekonštrukcia požiarnej stanice 1 714 880 0 SANM Bratislava 15.08.2007 30.11.2008
ZV-81-18/2008 Willing, a.s. Zvolen KZ č. 81-18/2008 nákup a dodávka monokulárneho nočného videnia a ochrannej plynovej masky 1 704 711 0 ZV MO SR 05.08.2008 30.11.2008
050810/1310 EXE s.r.o. Kúpa softvéru a pevných diskov 1 703 971 0 ŠGÚDŠ 15.08.2005
UIA-27-2389 Fintex, s. r. o., Spišská Nová Ves Ponožky letné, zimné a termo ponožky letné a zimné 1 701 938 0 rad pre investície a akvizície MO 05.11.2007 30.11.2007
4600000642 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby Zmluva o zabezpečení stravovania a doplnkového predaja v bufete pre zamestnancov MF SR 1 700 000 172 324 MF SR 30.09.2009 31.12.2012 dod. 1 z 05.02.2010
ZV-81-19/2008 Magic Trading Corporation, a.s., Liptovský Mikuláš KZ č.ÚŠZV-81-19/2008 kúpa a dodávka vojenských zbraní Heckler 1 698 994 0 ZV MO SR 28.08.2008 30.11.2008
2576/2011/SE-002 (pôvod.č. SE-V-29/2002) SecuriLas, s.r.o. (býv. Fittich Alfa, s.r.o.) Zmluva o dielo č. 1/2002 1 694 110 0 NBÚ 01.01.2006 31.12.2006 Celková suma zahŕňa aj sumy dodatkov