Zmluva č. 08570204

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:08570204
Dodávateľ:ATest, spol. s r.o., Gajová 15, 811 09 Bratislava
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Kúpna zmluva č. SKZ07804 - jódom stabilizovaný HeNe laser
Zmluvne dohodnutá čiastka:1 750 490,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:1 750 490,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava
Poznámka:Suma je uvedená v slovenských korunách.

Prílohy