Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1319/2010 Generali Slovensko poisťovň, a.s., Bratislava, Plynárenská 7/C Poistná zmluva 0 0 Správa zariadení ÚV SR, Bratislava, Námestie slobody 1 01.10.2010 DÁTUM PLATNOSTI - DOBA NEURČITÁ
ZML-3-7/2008-130/2008 AUTO-AZ, s.r.o., Zohor Preberanie odpadu z elektrozariadení 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 12.05.2008 tvorba ceny uvedená v prílohe zmluvy
ZML-3-7/2009-OÚ/2009 Francúszky Inštitút v Bratislave, Bratislava Výučba francúzskeho jazyka 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 23.02.2009 22.01.2010
ZML-3-8/2007-110/2007 RNDr. Marian Sabo, MS-Soft, Žilina Zabezpečenie servisnej činnosti na užívanie softvéru CLAVIUS 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.06.2007
ZML-3-8/2009-130/2009 Karol Soják - Servis EPS, Bratislava Servis zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 25.02.2009 25.02.2012
ZML-3-8/2010-OÚ/2010 Francúzsky inštitútu v Bratislave, Bratislava Extenzívna výučba francúzskeho jazyka 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 22.02.2010 21.01.2011
ZML-3-9/2009-200/2009 Slovak Telecom, a.s. Bratislava Pripojenie na poskytovanie verejnej telefónnej služby, verejnej elektronickej komunikačnej služby MPLS VPN a nájmu koncového zariadenia 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 10.03.2009 10.04.2009
ZML-3-9/2010-130/2010 ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o. Bratislava Servis zdvíhacieho zariadenia v budove na Hanulovej 5/c Bratislava 0 0 ŠÚ SR Bratislava, Bratislava 01.04.2010 785 /rok
11/2008 Ministerstvo obrany SR, Bratislava, Kutuzovova 8 Vymedzenie podmienok použitia diela poskytnutých poskytovateľom licencie nadobúdateľovi licencie 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 08.01.2008 SUMA NEUVEDENÁ
112008/2008 SPECTRO, Martin RTG spektrometer 2 kusy 0 0 Puncový úrad SR, Bratislava 18.09.2008 2 261 000,- Sk
79282006/2006 FILIP LUKEŠ, Mukařov Nautilus laser.punc.stroj 1 kus 0 0 Puncový úrad SR, Bratislava 14.11.2006 1 894 480,- Sk
118/2008-3100-3220/2008 Centrum inovácií a technického rozvoja , Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
123/2010-3100-2020/2010 Slovenská informačná a marketingová spol. Licenčná zmluva- I. etapa 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
126/2010-3100-2020/2010 Slovenská informačná a marketingová spol. Licenčná zmluva- I. etapa 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
139/2010-3100-3220/2010 ASPEK- Asociácia priemyselnej ekológie Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
150/2008-3100-2030/2008 Pyrokontrol, s.r.o Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
177/2010-3100-2030/2010 Dolphin Slovakia Zmluva o poskytovaní služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
196/2008-3100-2030/2008 Ing. Ľubomír Sedláček Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
19/2008-3100-3220/2008 Centrum inovácií a technického rozvoja , Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
227/2008-3100-3330/2008 OFFPRINT JH, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
230/2008-3100-3330/2008 Hauerland, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
231/2008-3100-1021/2008 Qvadriq,, a.s., Lipt. Mikuláš Zmluva o servisnej činnosti 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
24/2010-3100-2020/2010 Acase, a.s. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdny
259/2008-3100-3330/2008 Offprint, s.r.o. Zmluva o dielo „Kalendár 2009“ 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
260/2008-3100-3330/2008 Offprint, s.r.o. Zmluva o dielo „ Výročná správa ESC za rok 2007“ 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
31/2010-3100-4200/2010 GSK Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdny
335/2007-3100-1040/2007 Net systém, a.s. Zmluva o dielo – údržba siete LAN 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
352/2008-3100-3220/2008 TU Košice Zmluva o dielo za 63 000,-Sk 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
353/2008-3100-3220/2008 TU Košice Zmluva o dielo za 70 000,-Sk 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
354/2008-3100-3220/2008 Centrum inovácií a tech. rozvoja Zmluva o dielo za 6000,- Eur 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky prázdne
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>