Zmluva č. 150/2008-3100-2030/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:150/2008-3100-2030/2008
Dodávateľ:Pyrokontrol, s.r.o
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky
Poznámka:prázdne