Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
2/2010/2010 Miroslav Gladiš - Geodet, Šarišské Jastrabie Vypracovanie ROEP pre k.ú. Poproč v okrese Košice - okolie 0 0 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 31.03.2010 30.10.2013
06K000001/2006 DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o., Žilina Zmluva č. 06K000001 0 72 639 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 03.04.2006 31.12.2007
5/2009 Edita Kočiová - DITA, Čierna nad Tisou Upratovacie služby RV 0 7 102 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 01.01.2009 28.02.2010
9-2009-804-02/2009 Schindler, výťahy a eskalátory a.s., Bratislava Modernizácia kabín výťahov 0 18 469 Katastrálny úrad v Košiciach, Košice 21.10.2009 31.12.2009
22/2006 Fax&Copy Prešov, spol. s r. o., Prešov, Slovenská 86 Zmluva o servisnej starostlivosti kopírovacích strojov 0 0 Katastrálny úrad v Prešove, Prešov, Konštantínova 6 01.12.2006 30.11.2009
14/2006 Ing. Róbert Sadloň, Modra, Bratislavská 42 Zostavenie ROEP pre k. ú. Bučany 0 0 Katastrálny úrad v Trnave , Trnava, Vajanského 2
02/2006/2006 Ing.Peter Alaxin - ALAB oprava Alco-Sensorov 0 0 KRPZ-TN 31.12.2008
02/2009/2009 Ing. Arch. Dvorský Projektová dokumentácia 0 0 ObU-TT 15.12.2009
022/2007/2007 Združená stredná škola, Myjava Zabezpečenie stravovania 0 0 KRPZ-TN 28.02.2010 výpoveď zml. k 31.12.2007
023/2007/2007 URSA MINOR, s.r.o, Nováky Zabezpečenie stravovania 0 0 KRPZ-TN 31.08.2009
035/2008/2008 MVDr. Jiří Pilát, Trenčín Veterinárna starostlivosť 0 0 KRPZ-TN 31.05.2009
036/2008/2008 MVDr. Martin Geschwandtner, Prievidza Veterinárna starostlivosť 0 0 KRPZ-TN 31.05.2009
037/2008/2008 MVDr. Jaroslav Žuffa, Pov. Bystrica Veterinárna starostlivosť 0 0 KRPZ-TN 31.05.2009
03/AS/2008/2008 A-servis Dodávka čistiacich a upratovacích služieb 0 0 ObU-SA 31.12.2009
01/03/2008/2008 Tibor Varga TSV PAPIER, Lučenec dodávka kanc.potrieb 0 0 ObU-RS 31.12.2008
01/2006/2006 Ing.Peter Lukáč Elektromonážne práce 0 0 KRPZ-KE ceny podľa cenníku. Zmlúva na dobu neurčitú, ukončená k 31.10.2008
0101/07/2007 PILUS TREBIŠOV Čistenie kanalizácii 0 0 KRPZ-KE 31.12.2007 podľa cenovej ponuky
012/2006/V/2006 LYNX s.r.o. Košice Aktualizácia antivírusových programov 0 0 ObU-TT
008/29-07/2007 C&C Cíferský, Trnava Reflexný náter plochých striech 0 0 ObU-TT 20.08.2007
008/30-07/2007 MIVA Slovakia s.r.o. BA Zabezpečenie upratovacích služieb 0 0 ObU-TT 31.03.2009
008/34-07/2007 Emil Holeš-KH Technik,Trnava Oprava kopírov.strojov a faxov 0 0 ObU-TT 31.12.2009
009/2007/2007 Jarmila Personová, Nitrianske Pravno Zabezpečenie stravovania 0 0 KRPZ-TN 31.01.2009 výpoveď k 31.12.2007
001/09/2009 Ladislav Sebok,SL-GASTRO Opravy veľkokuchynských zariadení 0 0 SOŠP 11.02.2010
001/08/2008 Ladislav Sebok,SL-GASTRO Opravy veľkokuchynských zariadení 0 0 SOŠP 11.02.2009
102/2008 Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava 212, Mierová 19 Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺnaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity - zlepšenie sociálno ekonomického postavenie rómskych komunít z ERDF 2007-2013 0 0 Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 25.11.2008 31.12.2017
281/07/2007 Vlastimil Nosáľ-NOMAL Maliarske a natieračské práce v objektoch KR PZ B. Bystrica v rámci celého kraja 0 0 KRPZ BB 31.12.2009
3002/07/2007 SCARABEUS s.r.o. Čistenie kanalizácii 0 0 KRPZ-KE 31.12.2007 ceny podľa cenovej ponuky
304/07/2007 Jozef Kurinec, AB-INEX Sklenárske práce v objektoch v správe KR PZ a OR PZ v B. Bystrici 0 0 KRPZ BB 31.12.2007
224/07/2007 Anna Csernyeiová-AMALIC Stavebné opravy vnútorných priestorov, spevnených plôch objektu OHP PZ v Slovenských Ďarmotách 0 0 KRPZ BB 15.08.2007
2/2006/2006 Anton Barnošák, BS-servis Oprava spotrebnej elektroniky 0 0 KRPZ-ZA 22.09.2008