Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
309/2006-3100-3320/2006 Agentúra MVK s.r.o. Zmluva o dielo: Prieskum legislatívny rámec 8 265 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
30/2008-3100-1010/2008 ENTRANS, s.r.o., Bratislava Zmluva o poskytnutí preklad. a tlmočníckych služieb 33 194 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2008
310/2006-3100-3320/2006 Agentúra MVK s.r.o. Zmluva o dielo: Prieskum spotrebiteľská politika 9 261 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
313/2008-3100-4110/2008 Ing. Jozef Kračún a spol. Zmluva o dielo 60 745 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 10.11.2008
314/2008-3100-4100/2008 4 company, a.s Zmluva o dielo 35 353 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 02.12.2008
318/2009-3100-2030/2009 MO Slovakia, s.r.o. Zmluva (presun hnuteľného majet. a osob. vecí OBEO) 132 999 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
326/2009-3100-1020/2009 Transpetroll, a.s. projekt.štúdia ochramy ropovodného systému 55 462 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
329/2009-3100-3330/2009 OFPRINT, s.r.o. Zmluva o dielo 2 240 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
32/2010-3100-3230/2010 Ekonom. Ústav SAV Zmluva o dielo 2 500 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.02.2010
330/2009-3100-3330/2009 OFPRINT, s.r.o. Zmluva o dielo 99 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
331/2009-3100-3330/2009 OFPRINT, s.r.o. Zmluva o dielo 126 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
332/2009-3100-3330/2009 OFPRINT, s.r.o. Zmluva o dielo 6 465 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
334/2008-3100-4110/2008 TOP ONE Consulting, s.r.o. Zmluva o prevádzkovaní VEB stránok 5 510 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 28.11.2008
335/2008-3100-2030/2008 BEST Consult, s.r.o. Zmluva o dielo 132 678 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.12.2008
338/2009-3100-2030/2009 Pyrocontrol Slovakia, s.r.o. Zmluva o dielo dobudovanie PO 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
348/510/2007 TSÚS, n. o. Spolupráca s EGDS 2 656 0 MVRR SR 10.12.2007
349/510/2007 TSÚS, n. o. Refundácia čl. prísp. 12 614 0 MVRR SR 31.12.2007
34/2007-3100-2030/2007 Xepap, spol. s.r.o., Zvolen Verejná čiastková kúpna zmluva na rok 2007 23 650 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2007
34/520/2008 ÚEOS - Komercia s.r.o. Spracovanie štúdie "Analýza informácií o vlastníckej štruktúre bytov u obcí a bytových družstiev v sídlach s počtom nad dvetisíc obyvateľov k 31.12.2007" 9 678 0 MVRR SR 15.06.2008
350/2009-3100-4200/2009 Ústav turizmu, s.r.o. ( vypracovanie analýzy) 11 500 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
350/510/2007 TSÚS, n. o. Spolupráca s EOTA 996 0 MVRR SR 10.12.2007
351/2009-3100-3200/2009 Nadácia prof. Pázmana Zmluva o dielo 3 300 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
352/2009-3100-3200/2009 Nadácia prof. Pázmana Zmluva o dielo 3 300 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
353/2006-3100-2030/2006 Porsche Slovakia, spol. s.r.o. Bratislava zmluva na dodanie osobných automobilov 79 397 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
354/550/2007 VVÚPS - NOVA, s.r.o. Technický stav a perspektívy obnovy a revitalizácie bytového fondu - úloha VaV 59 674 0 MVRR SR 15.12.2009
356/2008-3100-3200/2008 COPRO JECH a.s., BA Zmluva o dielo 33 028 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.11.2008
357/2008-3100-3200/2008 Sudop Trade, s.r.o., Košice Zmluva o dielo 32 902 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.11.2008
35/2007-3100-2030/2007 ARKA, a.s., Komárno Verejná čiastková kúpna zmluva na rok 2007 24 829 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2007
35/2008-3100-3220/2008 Centrum inovácií, Košice Zmluva o dielo 10 854 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.05.2008
35/2009-3100-3330/2009 AUDITEX, s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb 550 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009