Zmluva č. 314/2008-3100-4100/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:314/2008-3100-4100/2008
Dodávateľ:4 company, a.s
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 353,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 353,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky

Prílohy