Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
21/2009-3100-2010/2009 Humboldt inštitút Zmluva o poskytov. Jazyk. výučby 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 cenník
220/2009-3100-3300/2009 Agentúra MVK, s.r.o. Zmluva o dielo 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
220/510/2009 FIRES, s. r. o. Spolupráca s EGF 2 660 0 MVRR SR 30.11.2009
221/510/2009 TSÚS, n. o. Spolupráca s AG - NB 2 660 0 MVRR SR 30.11.2009
222/510/2009 TSÚS, n. o. Aktualizácia zozn. STN na PZ 3 350 0 MVRR SR 30.11.2009
223/510/2009 TSÚS, n. o. Návrh Opatrení MVRR 6 650 0 MVRR SR 30.11.2009
225/2008-3100-3220/2008 Z.E.P. SR , BA Zmluva o dielo 1 992 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 17.10.2008
226/2008-3100-4110/2008 Impromat – Slov. s.r.o., BA Kúpna zmluva 27 050 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 12.08.2008
226/510/2009 TSÚS, n. o. Spolupráca s EGDS 2 660 0 MVRR SR 30.11.2009
227/510/2009 TSÚS, n. o. Spolupráca s EOTA 2 660 0 MVRR SR 30.11.2009
228/2008-3100-3330/2008 Agentúra MVK s.r.o., BA Zmluva o dielo 9 872 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.11.2008
228/510/2009 TSÚS, n. o. Metod. Pokyny ETAG 16 526 0 MVRR SR 30.11.2009
230/2010-3100-2020/2010 Bit- STUDIO Bratislava, s.r.o. Dodávka HW zariadení v spojitosti s delimitáciouMVRR SR 3 770 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.07.2010
230/550/2009 ÚEOS - Komercia, a.s. Príprava a spracovanie vedecko-technických informácií o odvetví stavebníctva v roku 2009 - vedecko-technická služba 7 298 0 MVRR SR 15.09.2009
232/2008-3100-2030/2008 Atypic Interier Design, Šala Zmluva o dielo 51 574 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 30.10.2008
23/2008-3100-1021/2008 SecuriLas, s.r.o, Bratislava Zmluva o dielo 35 750 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 15.04.2008
240/510/2007 Alfa 04 a.s., Bratislava Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1993-2: Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií, časť 2: Oceľové mosty. 4 979 0 MVRR SR 31.12.2007
242/2009-3100-2000/2009 DIGITAL SOLUTIONS Zmluva o posk. služieb webhostingu pre Expo 16.7.2009 100 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
242/510/2007 FIRES, s. r. o. Spolupráca s EGOLF 2 390 0 MVRR SR 10.12.2006
243/510/2007 FIRES, s. r. o. Spolupráca s EGF 2 656 0 MVRR SR 10.12.2006
244/510/2007 ABF Slovakia Stavba roka 2007 3 485 0 MVRR SR 25.06.2006
247/550/2007 CENEKON, spol. s r.o. Aktualizácia triednika stavebných prác a jeho zosúladenie s návrhom na riadenia Európskeho parlamentu a Rady, na zavedenie revidovanej klasifikácie NACE Rev.2.- úloha VaV 33 332 0 MVRR SR 29.02.2008
24/520/2009 ÚEOS - Komercia s.r.o. Spracovanie štúdie: " Analýza informácií o vlastníckej štruktúre bytov u obcí a bytových družstiev v sídlach s počtom nad dvetisíc obyvateľov k 31.12.2008" 10 800 0 MVRR SR 15.06.2009
252/2006-3100-2040/2006 Tecton,s.r.o. Braqtislava Verejná kúpna zmluva na notebooky 54 183 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
252/2009-3100-2030/2009 Stanislav Hilka Zmluva o poskytovaní servisných služieb 0 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009 prázdny
252/510/2007 ŽU v Žiline Rozborová štúdia na vypracovanie NA k STN EN 1991-1-7: Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií, časť 1-7: Všeobecné zaťaženia - Mimoriadne zaťaženia od nárazu a výbuchov. 3 817 0 MVRR SR 31.12.2007
253/2006-3100-2030/2006 XEPAP spol. s.r.o. Rámcová kúpna zmluva na xerografický papier 52 808 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2006
253/2009-3100-2020/2009 Bit studio Bratislava Verejná čiastková kúpna zmluva 24 484 0 Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky 31.12.2009
255/510/2008 ABF Slovakia Stavba roka 2008 4 979 0 MVRR SR 25.06.2008
256/510/2007 TU v Košiciach Rozborová štúdia na vypracovanie NA k EN 1991-1-5: 2003 Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií, časť 1-5: Všeobecné zaťaženia - Zaťaženia účinkami teploty. 2 656 0 MVRR SR 31.12.2007