Zmluva č. 252/510/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:252/510/2007
Dodávateľ:ŽU v Žiline
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozborová štúdia na vypracovanie NA k STN EN 1991-1-7: Eurokód 1: Zaťaženie konštrukcií, časť 1-7: Všeobecné zaťaženia - Mimoriadne zaťaženia od nárazu a výbuchov.
Zmluvne dohodnutá čiastka:3 817,30
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:3 817,30
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo hospodárstva
Objednávateľ:MVRR SR

Prílohy