Zmluvy za vybrané rezorty už teraz evidované v centrálnom registri zmlúv


  • Zoradenie podľa:
  • Dodávateľa vzostupne zostupne
  • Ceny vzostupne zostupne
  • Objednávateľa vzostupne zostupne
  • Dátumu účinnosti vzostupne zostupne

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,1260

Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
vykonanie administrácie internetovej stránky www.sia.gov.sk 0 0 17.05.2007 31.12.2007
úprava podmienok poskytovania právnych služieb zo strany Advokátskej kancelárie 0 0 01.06.2007 31.12.2007
upravená, nízkomineralizovaná balená pitná voda 0 0 13.06.2007 12.06.2008
dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže 0 0 15.06.2007 30.09.2007
zabezpečenie bezpečnostnotechnickej služby, výkon funkcie technika požiarnej ochrany 0 0 01.09.2007
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie právnych služieb 0 0 21.01.2008
úprava podmienok poskytovania právnych služieb zo strany Advokátskej kancelárie 0 0 25.03.2008 25.03.2011
vytvorenie a zverejnenie komunikačného balíka 0 0 01.04.2008 31.12.2008
odborné poradenstvo pre oblasť implementácie štrukturálnych fondov 0 0 01.04.2008
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie služieb ,,Organizácia konferencií a seminárov" a ,,Zabezpečenie inzertného priestoru v tlačových a elektronických médiách" 0 0 20.04.2008
organizácia konferencií a seminárov 0 0 25.06.2008
zabezpečenie inzertného priestoru v tlačových a elektronických médiách 0 0 02.07.2008 31.12.2008
poskytnutie odborného poradenstva pre oblasť implementácie štrukturálnych fondov 0 0 15.08.2008 31.12.2008
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie tovaru ,,Rôzny kancelársky nábytok" 0 0 22.09.2008
dodanie reklamných predmetov 0 0 25.09.2008
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 0 0 05.06.2007
zabezpečenie kompletného verejného obstarávania na dodanie tovaru ,,Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok" 0 0 04.11.2008
dodanie kancelárskeho nábytku vrátane montáže 0 0 12.11.2008 31.03.2009
analytická správa 0 0 08.12.2008 23.12.2008
o bezpečnosti a ochrane zdravia 0 0 15.10.2008 14.10.2011
vytvorenie a zverejnenie komunikačného balíka 0 0 01.01.2009 31.12.2009
poskytnutie odborného poradenstva pre oblasť implementácie štrukturálnych fondov 0 0 19.01.2009 31.12.2009
verejné obstarávanie zákazky na dodanie ,,Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok" 0 0 29.01.2009 30.04.2009
výuka účastníkov kurzu z radov zamestnancov SIA 0 0 06.02.2009 31.12.2009
správa firemnej komunikácie 0 0 23.03.2009
verejné obstarávanie zákazky na dodanie ,,Zabezpečenie inzterného priestoru v printových a elektronických médiách" 0 0 31.03.2009 30.04.2009
zabezpečenie inzertného priestoru v tlačových a elektronických médiách 0 0 11.05.2009 31.12.2009
verejné obstarávanie zákazky na dodanie ,,Organizácia seminárov" 0 0 31.07.2009 15.10.2009
zabezpečenie stravovacích poukážok 0 0 14.08.2009
organizácia seminárov 0 0 28.09.2009 28.09.2010