Zmluva č. 5/ROEP/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/ROEP/2007
Dodávateľ:GeoScan, s.r.o., Bratislava, Bardošová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Vyhotovenie ROEP v k.ú. Chorvátsky Grob.
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 753,10
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 753,10
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Objednávateľ:Katastrálny úrad v Bratislave, Bratislava, Chlumeckého
Poznámka:ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, DORUČENÉ 23.1.2008. PREPOČET Z SKK 384 200,00.

Prílohy