Zmluva č. 51/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:51/2010
Dodávateľ:Le Chéque Déjeuner, s. r. o., Bratislava 2, Tomášikova 23/D
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodanie stravných poukážok
Zmluvne dohodnutá čiastka:0,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:0,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:6 000,00
Rezort:Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Objednávateľ:Krajský školský úrad, Bratislava, Teplická 4

Prílohy