Zmluva č. 50/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:50/2007
Dodávateľ:Eurocontrol s.r.o., Žiar nad Hronom, Nám. Matice Slovenskej
Predmet zmluvy - názov zmluvy:V súčinnosti s objednávateľom spracovať a implementovať systém manažérstva kvality podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2001
Zmluvne dohodnutá čiastka:9 085,18
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:9 085,18
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy