Zmluva č. 80/2006

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:80/2006
Dodávateľ:Softip a.s., Banská Bystrica, Spojová
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Dodávka a implemetácia informačného systému na sparcovanie ekonomických a logistických informácií
Zmluvne dohodnutá čiastka:28 802,36
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:28 802,36
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:2 720,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy