Zmluva č. 5/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:5/2008
Dodávateľ:Salus-EC s.r.o., Zvolen, Študentská
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Výkon pracovnej zdravotnej služby.
Zmluvne dohodnutá čiastka:207,40
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:207,40
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:1 009,98
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu
Poznámka:cena-mesašný poplatok

Prílohy