Zmluva č. 58/2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:58/2009
Dodávateľ:Dimano a.s., Bratislava, Saratovská
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rozšírenie IS INVENTIO
Zmluvne dohodnutá čiastka:77 471,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:77 471,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Úrad priemyselného vlastníctva SR
Objednávateľ:Úrad priemyselného vlastníctva SR, Banská Bystrica, Jána Švermu

Prílohy