Zmluva č. 11541/2007

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:11541/2007
Dodávateľ:SIEMENS IT Solutions and Services, s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda
Zmluvne dohodnutá čiastka:12 806 188,57
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:12 806 188,57
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:379 610,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy