Zmluva č. 32/2008

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:32/2008
Dodávateľ:DOXX-stravnĂ© lĂ­stky, s. r. o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Rámcová dohoda na zabezpeÄŤenie sluĹľieb hromadnĂ©ho stravovania na základe akceptovania stravnĂ˝ch a nápojovĂ˝ch poukážok predávajĂşceho
Zmluvne dohodnutá čiastka:33 575 648,89
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:33 575 648,89
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:3 570 000,00
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.

Prílohy