Zmluva č. 691/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:691/2010
Dodávateľ:DITEC , a. s.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo na Rozšírenie funkÄŤnosti ElektronickĂ©ho komunikaÄŤnĂ©ho portálu II
Zmluvne dohodnutá čiastka:238 297,50
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:238 297,50
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:70 507,50
Rezort:
Objednávateľ:Slovenská pošta, a. s.
Poznámka:do doby splnenia predmetu zmluy

Prílohy