Zmluva č. 2519/01/2010

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:2519/01/2010
Dodávateľ:PROMA,s.r.o. Žilina
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 2519/01/2010
Zmluvne dohodnutá čiastka:35 462,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:35 462,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR Banská Bystrica
Poznámka:čerpaniek 09.07.2010: 32 487,00 €

Prílohy