Zmluva č. z26.1.2009

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:z26.1.2009
Dodávateľ:PRIMA INVEST,s.r.o.,Bakossova 60, B.Bystrica
Predmet zmluvy - názov zmluvy:čiastková zmluva na uprat.práce-všetky DU
Zmluvne dohodnutá čiastka:160 000,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:160 000,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:69 000,00
Rezort:
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trnava

Prílohy