Zmluva č. -

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:-
Dodávateľ:PRIMA INVEST spol s r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:upratovanie pDR
Zmluvne dohodnutá čiastka:80 472,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:80 472,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:40 236,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trenčín
Poznámka:83

Prílohy