Zmluva č. 47/2000

Späť na zoznam zmlúv

Č. zmluvy:47/2000
Dodávateľ:ANAREA s.r.o.
Predmet zmluvy - názov zmluvy:Zmluva o dielo č. 47/2000
Zmluvne dohodnutá čiastka:150,00
Zmluvne navýšená čiastka dodatkami:0,00
Celková dohodnutá čiastka:150,00
Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010:0,00
Rezort:Ministerstvo financií SR
Objednávateľ:DR SR, pracovisko Trenčín

Prílohy